piektdiena, 2007. gada 14. decembris

Ventspils ģimnāzijas skolnieks ar nazi sagrieza četrus savus skolas­biedrus — divus savas klases zēnus un meiteni, bet, skrienot ārā no klases telpas, gaitenī ievainoja vēl kādu citas klases skolnieku. Pēc agresīvā uzbru­kuma puisis devies mājās, kur viņu aizturēja sēžam pie datora.

Aizstāvas ar plakātiem

Brīdī, kad policija ieradās pie jaunieša, uz galda viņam līdzās atradās divi naži, kas, iespējams, izmantoti skolasbiedru savaino­šanā. Incidents noticis ap pulk­sten 10. Ventspils 1. ģimnāzijas 10. klases skolnieks ieradies sko­lā ar nokavēšanos un ar diviem nažiem uzbruka klasesbiedriem. Starpgadījums izcēlies bioloģijas stundā, ko vadīja skolotāja Irīna Ivane, kura operatīvi reaģēja, aizstāvot audzēkņus un pārsie­not cietušo brūces. Bērni pēc nogādāšanas Ventspils slimnīcā saņēma pirmo neatliekamo palī­dzību. Ventspils slimnīcas galve­nais ārsts Gundars Daudze pau­dis, ka cietušajiem ir virspusējas grieztas un durtas brūces, kas nerada briesmas viņu veselībai un dzīvībai. Visvairāk cietis viens no puišiem, kuram mediķikonstatēja grieztu brūci augšdel­mā, plaukstā un kaklā. Citi divi guvuši ievainojumus krūšu kur­vī, bet meitene — padusē un augšdelmā. Uzbrucējs meties virsū arī pasniedzējai, kas aiz­stāvoties izmantojusi plakātus. Pēc palīdzības sniegšanas visi atlaisti mājās. Par notikušo in­formēti arī viņu vecāki, bet ar bērniem strādās psihoterapeits no Rīgas.

Piemērs — ārzemju skolasVentspils domes Pilsētas mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska informē, ka klasei, kurā notika minētais in­cidents, mācību stundas tika pārtrauktas, savukārt pārējās klasēs mācības turpinājās sa­skaņā ar stundu sarakstu. Skolo­tāja, neraugoties uz piedāvāto iespēju doties mājās pēc pārdzī­votā stresa, tomēr turpinājusi vadīt stundas. Pēc ģimnāzijaspedagogu vārdiem, uzbrucējs esot vienpatis, kuram uzvedības problēmas iepriekš nav novēro­tas. Jaunietis bijis mierīgs, mā­cījies viduvēji un aizrāvies ar datoru. Uzbrucējs pēc skolas­biedru ievainošanas aizbēga, taču policija viņu aizturēja mā­jās. Viņa rīcības motīvi pagai­dām nav zināmi. Puiša klases­biedri stāstījuši, ka viņu intere­sējuši līdzīgi gadījumi ārzemju skolās, kad apspiestie bērni at­riebušies saviem vienaudžiem. Viņa galvenā aizraušanās bijis dators un divas ap 2000. gadu uz ekrāniem iznākušas filmas, ku­rās atainota līdzīga situācija skolās. Tieši šo filmu iespaidā, visticamāk, arī noticis incidents. Šobrīd ierosināta krimināllieta par huligānismu, ja tā saistīta ar miesas bojājumu nodarīšanu ar ieroci vai kādu priekšmetu. Sods par šādu nodarījumu var būt brīvības atņemšana līdz sep­tiņiem gadiem ar policijas kon­troli līdz trīs gadiem.

Nav komentāru: