piektdiena, 2007. gada 14. decembris

Izskatīs tikai daļu slepkavību

Kanādas Augstākā tiesa no­teikusi, ka tiks izskatītas sešas slepkavības, bet pārējās 20 epizo­des paredzēts izskatīt pēc pāris gadiem. Tiesa uzskata, ka pirmās pakāpes slepkavības ar ķermeņu sadalīšanu var ietekmēt tiesas piesēdētāju psihi un pamudināt viņus paātrināt tiesas procesu, neizskatot visas asiņainās epizo­des. «Tāds psiholoģiskais spie­diens uz tiesas piesēdētājiem nav pieļaujams, turklāt mums jāga­rantē upuru tuviniekiem taisnīgs tiesas spriedums,» sacījis tiesne­sis Džeimss Viljams. Ar tiesas lēmumu izskatīt tikai sešas slep­kavības, bet pārējās «atstāj līdz labākiem laikiem» nav apmieri-

nāti nogalināto tuvinieki. Ģime­nes apvienojušās protesta kustībā, lai aicinātu tiesu izskatīt visu 26 slepkavību epizodes, neatliekot uz nenoteiktu laiku. Tiesas piesē­dētāju atlase paredzēta 2006. gada beigās, bet 2007. gada 8. janvārī tiesas piesēdētāju žūrija sāks uz­klausīt liecinieku liecības. Tiesas process var ilgt divus gadus.

Līķus glabā ledusskapī

Kā ziņo «Canadian Press», Robertu Piktonu sāks tiesāt par 25 gadus vecās Serīnas Eboutsas un 26 gadus vecās Monas Vilsones slepkavību; abu mirstīgās atlie­kas atrastas cūkkopja fermā 35 kilometrus no Vankūveras. Pro­stitūtu ķermeņi bija sadalīti - galvas, rokas un kājas bija ielik­tas milzīgā ledusskapī. Pēc šo

slepkavību izskatīšanas paredzēts sākt tiesas procesu par Andreas Džosberi, Brendas Volfas, Džor-džīnas Papinas un Mārnijas Fre-jas nogalināšanu. Izmeklēšanas materiāli liecina, ka slepkavības izdarītas ap 1990. gadu. Ap to lai­ku prostitūtas bija pazudušas no Vankūveras nabadzīgākā rajona Dauntaunas Istsaidas. Ja Piktons tiks atzīts par vainīgu vismaz vienā slepkavībā, viņam draud mūža ieslodzījums un viņš kļūs par pašu nežēlīgāko sērijveida slepkavu Kanādas krimināllietu vēsturē un par vienu no bīstamā­kajiem pasaules maniakiem. Prostitūtas gandrīz visas bija arī narkomānes, un viņu slepkavoša­na Vankūverā sākās jau 1982. ga­dā. Pērkamās mīlas priesterienes turpmākos 20 gadus pilsētā pa­zuda regulāri. Lielākais skaits sieviešu pazušanas gadījumu

fiksēts laikposmā no 1997. līdz 1998. gadam, kad pazuda 18 ielas­meitas. Interesanti, ka tieši to­laik Piktons tika arestēts par bruņotu uzbrukumu - viņš ar nazi bija meties virsū kādai pros­titūtai. Šī lieta tika izbeigta, un fermeris varēja turpināt baudīt brīvību.

Policijai aizdomas, ka nogalinātas vismaz 60 sievietes

2003. gadā policija tika viņam uz pēdām, un cūkkopja fermā tika atrastas deviņu upuru mirstīgās atliekas. Likumsargi uzskatīja, ka nogalināto sieviešu skaits pār­sniedz 60. Šis skandāls ieguva jaunu pavērsienu 2004. gada mar­tā: pēc policijas rīcībā esošās in­formācijas, ekspertīzes pierādīja, ka fermera Roberta Piktona au-

dzēto cūku gaļa satur cilvēka DNS. Izmeklētāji uzskatīja, ka maniaks pēc katras slepkavības sadalījis līķus un izbarojis tos cūkām, lai slēptu noziegumus. Piktons audzēja cūkas, tad nokā­va un gaļu pārdeva saviem drau­giem, paziņām kā arī vietējā tir­gū. Ar gaļu no Piktona fermas mielojās vairāki simti cilvēku, kas dzīvoja līdzās viņa fermai, kā arī dažu Vankūveras kvartālu iedzīvotāji. Šis fakts īpaši uztrauc mediķus, kas domā, ka maniaka nogalinātās prostitūtas varētu būt slimojušas ar hepatītu vai pat AIDS. Bija pat versija, ka šīs sli­mības no cūkgaļas varējušas no­kļūt arī cilvēku organismā. To­mēr vēlāk mediķi nāca klajā ar paziņojumu, ka risks inficēties, ēdot cūkgaļu, ir ļoti neliels, jo vairums infekciju iet bojā gaļas sagatavošanas laikā.

/Vakara Ziņas 11.10.2006./

Nav komentāru: