piektdiena, 2007. gada 14. decembris

Pieaugušo nevērības dēļ bērniem rodas sarežģījumi ar dokumentu uzrādīšanu, šķērsojot valsts robežu, tāpēc par ceļošanai nepieciešamajiem dokumentiem jāzina laikus, lai robežpunktā nebūtu jāatliek ceļojums.

Ilūzija, ka līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES) pase ceļošanai vairs nebūs nepieciešama, rada pārpratumus uz valsts robežas, taču šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir jāuzrāda, dodoties ārpus valsts teritorijas, skaidro Valsts robežsardzes Preses un sabiedrisko attiecību dienesta priekšniece Dace Ūdre. Vecākiem jāatceras, ka, neraugoties uz iestāšanos ES, robežšķērsošanas kārtība nav mainījusies. Ja nepilngadīgais ceļo patstāvīgi, viņam bez pases uz robežas jāuzrāda notariāli apstiprināta tēva vai mātes atļauja patstāvīgai izceļošanai no valsts un dzimšanas apliecība vai tās notariāli apstiprināta kopija. Ja nepilngadīgais ceļo kopā ar kādu pavadošo personu, piemēram, vecmāmiņu, klases audzinātāju vai treneri, uz robežas jāuzrāda notariāli apstiprināts tēva vai mātes pilnvarojums šai personai izvest no valsts nepilngadīgo, kā arī dzimšanas apliecība vai tās notariāli apstiprināta kopija. Jāatceras, ka visos gadījumos vajadzīga arī pase. Maijā robežas šķērsošana liegta 33 nepilngadīgajiem, aprīlī – 16. Deviņos gadījumos bērni uz robežas nav spējuši uzrādīt vecāku pilnvarojumu robežas šķērsošanai (aprīlī – 5, matā – 14), 24 gadījumos dzimšanas apliecības vai to notariāli apstiprinātas kopijas (aprīlī – 11, martā – 21). Tomēr kopumā šiem skaitļiem nav tendence pieaugt, norāda D. Ūdre. Robežkontrole uz iekšējām robežām, proti, uz Latvijas–Lietuvas un Latvijas–Igaunijas robežas, saglabāsies līdz brīdim, kad Latvija pievienosies Šengenas līgumam, kas nosaka ES iekšējo robežu likvidēšanu, lai personas varētu brīvi pārvietoties, kopēju vīzu režīmu un ārējās robežas sargāšanu. Latvija to plāno 2007./2008. gadā, kas tiek minēts kā iespējamais jaunās Šengenas informācijas sistēmas izveides beigu termiņš. Pagaidām robežkontrole saglabāsies vēl trīs gadus, tāpēc visu par ceļošanai nepieciešamajiem dokumentiem pieaugušajiem būtu vēlams noskaidrot laikus, lai, atbraucot līdz robežpunktam, nebūtu jākļūst par nepatīkamā fakta upuri. Pēdējā laikā robežpunktos visbiežāk no dokumentiem bērniem trūkst tieši pases.

Nav komentāru: