piektdiena, 2007. gada 14. decembris

Cilvēki, zaudējot ticību saviem elkiem, kļūst aiz­vien noslēgtāki, un šo attieksmi vēl pastiprina ci­niskās partiju priekšvēlēšanu reklāmas. Esam sa­snieguši to robežu, kad ar smīnu uz notiekošo raugās ne tikai partiju ideologi, bet arī vēlētāji. Pro­ti, cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties tota­lizatoros: kura partija laimēs?Šāda prakse vairumam zinā­ma kā hokeja vai zirgu skrieša­nās sacensību neatņemama sa­stāvdaļa, tomēr kas gan var liegt ironiski izklaidēties, slē­dzot derības par cilvēkiem, kas kārtējo reizi sevi pozicionē kā tautas varoņus un labklājības nesējus? Tiesa gan, šoreiz, šī sevis pozicionēšana nav skaļa klaigāšana, bet gan totalizators. Tā ir spēle, kurā dalībnieks slēdz derības uz sporta spēles vai jebkura cita prognozējamanotikuma iespējamo iznākumu. Derību iznākums atkarīgs no tā, vai spēlētāja prognozes sa­krīt ar notikušajiem reālajiem, dokumentāli apstiprinātiem fak­tiem.Šādu iespēju minēt un nopel­nīt šobrīd piedāvā portāls «Del-fi». Tur noteikts, ka precīzas prognozes autors saņems balvu 50 latu vērtībā, kas ļaus izman­tot kāda atpūtas un izklaides centra pakalpojumus.Spriežot pēc vispārējā noska­ņojuma, cilvēki nav zaudējuši ticību Tautas partijai, ZZS, par­tijai «Jaunais laiks», apvienībai LPP/«Latvijas Ceļš», PCTVL. Kā pēdējā minēta apvienība

Nav komentāru: